Hỏi:

Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia vào hệ thống đăng ký học


Ðáp:

Được quy định tại điều 9 trong Quy định tạm thời về việc quản lý, khai thác phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý hành chính của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ban hành kèm theo quyết định số 163/QĐ-ĐHSPKTV ngày 17/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 

Điều 9. Trách nhiệm của sinh viên

1. Sinh viên sử dụng tài khoản của mình để: xem các thông báo chung của Trường, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, thời khoá biểu theo học kỳ; đăng ký học; xem kết quả đăng ký học; xem lịch thi, kết quả học tập cá nhân; xem tình trạng nộp học phí; trao đổi tin nhắn với Cố vấn học tập và giảng viên về những vấn đề liên quan tới học tập.

2. Sinh viên không được đăng ký học khi không có tiền trong tài khoản đối với học phần phải nộp học phí hoặc hủy môn sau thời hạn quy định. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

Hỏi:

Khi bị quên mật khẩu của tài khoản đăng ký học thì sinh viên phải làm gì? 


Ðáp:

Bước 1: Sinh viên cần liên hệ với Cố vấn học tập của lớp mình để được hỗ trợ lấy lại mật khẩu tài khoản đăng ký học.

Bước 2: Cố vấn học tập xác nhận lại thông tin của sinh viên theo phiếu yêu cầu và gửi cho phòng Đào tạo (thầy Trường). 

Bước 3: Phòng Đào tạo cấp lại mật khẩu sinh viên.

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 19

Lượt truy cập: 34486