Thông Báo chung

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao đẳng chính quy

Mẫu phiếu yêu cầu (03/09/2015)
Mẫu phiếu yêu cầu
Sinh viên ghi đầy đủ các mục và nội dung yêu cầu trình Cố vấn học tập xác nhận (những nội dung phức tạp, quá quyền hạn thì Cố vấn học tập báo cáo Trưởng khoa quản lý trước khi xác nhận), sinh viên nộp cho Phòng Đào tạo hoặc bộ phận liên quan đến nội dung yêu cầu
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 56

Lượt truy cập: 34528