Thông Báo chung

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần HK2 (2017-2018)
Sinh viên đọc kỹ Thông báo để thực hiện
Mẫu phiếu đăng ký HP
SV đọc kỹ phần Ghi chú để thực hiện
Hướng dẫn đăng ký học phần
SV đọc hướng dẫn kỹ để đăng ký đúng học phần
Thông báo đăng ký học với các Lớp TS 2017
sv các khoa trước nếu có môn cần học với Khóa TS 2017 vào đăng ký từ ngày 18/8-19/8/2017
Thông báo V/v hủy lớp học phần và cho đăng ký sang lớp học phần khác (Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018)
Sinh viên các lớp học phần bị hủy lên Phòng Đào tạo ( gặp thầy Trần Ngọc Trường) để được tư vấn đăng ký bổ sung vào lớp học phần cùng nội dung, chậm nhất trước 10h00 ngày 18/8/2017
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Gia hạn thời gian đến hết ngày 24/7/2017
Thông báo lịch thi lại, học lại học kỳ 2 năm 2016-2017 ở khoa Giáo dục Đại cương
Thông báo lịch thi lại, học lại học kỳ 2 năm 2016-2017 ở khoa Giáo dục Đại cương
Thông báo Hiện trang web đăng ký tạm ngừng đăng ký
Thời gian đăng ký trở lại từ 21/6/2017-15/7/2017
V/v hủy lớp học phần và cho đăng ký sang lớp học phần khác
SV đọc kĩ thông báo
Hướng dẫn xem thời khóa biểu và các học phần đã đăng ký
Hướng dẫn xem thời khóa biểu và các học phần đã đăng ký
Thông báo Kế hoạch học lại hè 2017 (niên chế) và lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
SV Đọc kĩ thông báo để thực hiện
Thông báo kế hoạch học lại hè 2017 (niên chế) và lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2016-2017 (ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐN)
Kế hoạch học lại hè 2017 (niên chế) và lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2016-2017 (ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐN)
THÔNG BÁO v/v đăng ký học hk1 năm học 2017-2018 và Đăng ký học hè 2017
Thay đổi thời gian đăng ký học kỳ hè 2017, học kỳ 1 năm 2017-2018
Mẫu phiếu đăng ký HP (Học lại)
SV đọc kỹ phần Ghi chú để thực hiện
Mẫu phiếu đăng ký HP
SV đọc kỹ phần ghi chú để thực hiện đúng

Trang:  [1] [2] [3] [4]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 55

Lượt truy cập: 34527